Persondatapolitik:

 

Sådan håndteres dine persondata ved Kokjo foto

 

Databeskyttelsesforordningen

Også kaldet Persondataforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) er en omfattende EU-lov om databeskyttelse fra 25. maj 2018, der vil give enkeltpersoner bedre databeskyttelse i EU. Hos Sthyr & Kokholm ApS har vi opdateret vores systemer og processer, så de opfylder kravene til GDPR håndtering af portrætfotograferinger hos Kokjo foto.

 

Databeskyttelsespolitikken gælder vores oplysningsforpligtelse, når vi indsamler oplysninger om personer for brug af personoplysninger for Kokjo og Sydfyn Foto som er registreret virksomheder hos Erhvervsstyrelsen under binavne hos Sthyr &Kokholm ApS.

 

Kokjo og Sydfyn Foto er dataansvarlig (herefter kaldet virksomheden)

 

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

 

Sthyr & Kokholm ApS

CVR nr. 43262890

Møllergade 59-61

5700 Svendborg

Telefon: 6222 9057

Mail: kontor@kokjo.dk

 

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

 

Personoplysninger virksomheden behandler

Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger i forbindelse med portrætfotografering:

 

Navn, telefonnummer; adresse og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere

Navn og e-mailadresse til modtagere af elektroniske nyhedsbreve og pressemeddelelser.

Oplysninger om personens interesser og adfærd/køb på webside/webshop.

Personoplysninger som personen selv skriver i et kommentarfelt på virksomhedens hjemmeside eller SoMe profil.

 

Virksomheden bruger personoplysninger til følgende formål:

Håndtering af billedbestilling og produktion i forbindelse med institutions – og skolefotografering. F. eks.

Kundens navn, telefonnummer, adresse og e-mailadresse opbevares, så virksomheden kan komme i kontakt med kunden.

 

Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så virksomheden kan sende nyhedsmail eller pressemeddelelser til personen.

Personens interesser og adfærd på virksomhedens webside bruges til at målrette annoncer eller til at videreudvikle websiden/webshoppen.

Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til et bestemt formål.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger.

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag.

Portrætfotografering som kunstnerisk virksomhed på en institution/skole eller i vores fotostudio.

Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen eller databeskyttelsesforordningen art. 6 stk. 1 litra a eller art. 9 stk. 2 litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger på vores webside/webshop.

Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesser efter databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra f (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold.

Behandlingen er nødvendig for at virksomheden kan opfylde en aftale med personen.

Behandlingen er nødvendig for at virksomheden kan opfylde en aftale med institutionen.

Behandlingen er nødvendig for at virksomheden kan overholde en retslig forpligtelse (fx indberetninger til SKAT)

”Virksomheden behandler dine personoplysninger efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art 6 stk. 1 litra f. Virksomhedens interesser, som begrunder behandlingen er udførelse af portrætfotografering enten i en institution/skole, eller i vores studio efter aftale”

 

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

Dine personoplysninger stammer fra...

Vi modtager dine oplysninger enten fra dig på en tilmeldingsseddel, online tilmelding, via webshop eller fra institutionen/skolen, som dit barn er indmeldt i (bl.a. fra KMD ELEV eller TEA Tabulex).

 

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller følger der gældende lovgivning.

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

 

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine oplysninger har du følgende rettigheder:

 

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

Ret til at få berigtiget dine oplysninger

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville bliver slettet.

Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på at få retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen:

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til at få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside: (https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf).

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 3319 3200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk