Leverings- og handelsbetingelser:

 

Handelsbetingelser:

Når der handles online på www.kokjo.dk og www.sydfynfoto.dk foregår handlen mellem kunde og Sthyr & Kokholm ApS CVR 43262890

 

Kundeoprettelse til online bestilling:

Alle kunder bliver oprettet med deres mobilnummer som kundenummer, som bliver brugt til online bestilling, ordrebekræftelse, fakturering, opkrævning, produkt og prisændringer og til general kommunikation kunden og os imellem via telefon og SMS.

 

Betaling:

Betaling med Dankort eller kreditkort i forbindelse med online bestilling, trækkes beløbet når produktionen går i gang. MobilePay betalinger bliver håndteret af Nets og trukket af dem med det samme. Vi modtager beløbet et par dage senere. Beløbet der trækkes er inkl. moms og ekspeditionsomkostninger, vil altid fremgå i indkøbskurven samt på ordrebekræftelsen.

 

Betaling ved booking/tidsbestilling:

Betaling med Dankort eller kreditkort i forbindelse med online tidsbestilling, trækkes beløbet først den dag der er booket en fotografering. Beløbet der trækkes er inkl. moms og vil altid fremgå i ordrebekræftelsen.

 

Levering:

Leveringstid er op til 8 hverdage (alt afhængigt af sæson og travlhed hos postvæsenet) Ekspress levering bestilt inden kl. 12 er til omdeling dagen efter ifølge PostNord og ellers den efterfølgende kommende hverdag. Dog med de forbehold der er ved sæsonudsving i Danmark.

 

Forsinkelse:

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, strømsvigt, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, må leveringen udskydes med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Der kan ikke påtages et ansvar eller erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund ovenstående af en forsinket levering.

 

Returret og reklamation:

Alle billeder og fotogaver der er bestilt online er der ikke returret på.

Billeder der er bestilt på bestillingssedlerne er der 14 dages returret på (dog undtagen digitale billedfiler). Returnering håndteres/betales af kunde. Alternativt kan de afleveres i butikken eller i brevsprækken i Møllergade 59, 5700 Svendborg. Billeder der er leveret beskadiget er der fuld reklamationsret på. Kontakt os hurtigst muligt efter billederne er modtaget. Der bliver igangsat en reklamationsbehandling lige så snart vi har modtaget billederne i Møllergade 61, 5700 Svendborg. Straks efter modtagelse og alt afhængigt af hvad der skal laves, bliver der startet en ny produktion op efter aftale. Billederne bliver enten udleveret fra butikken i Møllergade 61, 5700 Svendborg eller sendt med PostNord U/B.

 

Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel eller skade, skal kunden, straks efter manglen eller skaden er eller burde være opdaget, give en skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen eller skaden består.

Hvis kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen eller skaden gældende.

Efter vores valg vil mangler eller skader ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for vores regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er kunden berettiget til at hæve købet, eller kræve afslag i købesummen.

Har kunden ikke inden 14 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen eller skaden over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

 

Ansvarsbegrænsning:

Kokjo & Sydfyn Foto hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Kokjo & Sydfyn Foto er uden ansvar såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Kokjo & Sydfyn Foto ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

 

Signatur på billederne:

Alt vores fotoarbejde der bliver produceret hos os, er et professionelt håndværksmæssigt udført arbejde og er af den grund påført vores signatur og årstal. Det er samtidig også en blåstempling af billedet, og indiker at det er et stykke arbejde vi anerkender og står ved.

Vi levere ikke billeder/værker uden signatur, men det er muligt at bestille det der hedder “Signaturfri værker” hvilket i fagsprog bare betyder at signaturen er påført på bagsiden af billedet. I disse tilfælde skal bestillinger sig laves manuelt og igennem vores studio i Svendborg. Disse bestillinger bliver lagt op i vores portrætfoto udvælgelsegalleri (særskilt link til dette sendes på e-mail). Disse bestillinger er ikke til “skolefoto pris”, -men til vores almindelige prisliste for portrætfotografier og alle billeder får en håndskrevet signatur på bagsiden. Priserne er tilgængelig på websiderne og i butikken.

Alle digitale filer leveres altid med signatur.

 

Ophavsret:

Et færdigt behandlet fotografi er altid en kopi, og en kopi kan købes til det formål der er aftalt mellem Kokjo & Sydfyn Foto og kunden. Ophavsretten vil altid følge fotografen. Såfremt at rå-filen eller negativ/diapositiv bliver videresolgt, vil fotografen altid være ophavsretmand til fotografiet og kunden har kun brugsretten, som vil være nærmere bestemt efter aftale.

Fotografier, både digitale og print er beskyttet af lov om ophavsret ligesom bøger, artikler, malerier o.l. Det betyder, at man ikke må kopiere dem og anvende dem kommercielt på f.eks. Webside, i en bog, et blad eller lignende uden tilladelse fra fotografen. Desuden skal man normalt nævne fotografens navn i tilknytning til billedet. Alle fotografier leveres som aftalt efter Kokjo & Sydfyn Fotos gældende prisliste med salgsmoms eller kunstnermoms og med fotografens/fotografvirksomhedens signatur på billederne. Alle billeder uanset signatur eller ej følger loven for ophavsret. jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010 med de ændringer, der følger af lov nr. 380 af 17. april 2013 og lov nr. 741 af 25. juni 2014.

 

© 2023 - Kokjo ApS & Sydfyn Foto | All Rights Reserved - Sthyr & Kokholm ApS

 

For yderligere info se ophavsretsloven på www.retsinformation.dk

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret.

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved en dansk ret.