Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Det betyder, at der fremadrettet er strengere krav til, hvordan virksomheder, myndigheder, foreninger og organisationer behandler og opbevarer persondata. Herunder kan du læse nærmere omkring hvordan Sydfyn Foto håndtere personoplysninger. Bemærk! Databeskyttelsesforordningen omhandler kun Liebhaverfotograf delen og ikke erhverv og portræt delen. For erhvervskunderne er Sydfyn Foto leverandør og dermed "kun" databehandler og portrætfotograferingen er omfattet databeskyttelseslovens begreb ”kunstnerisk virksomhed”.

Databeskyttelsespolitik for Sydfyn Foto

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden.

 

Virksomheden er dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

 

Virksomhedens kontaktoplysninger er:

 

Sydfyn Foto

CVR-nr. 30425987

Kontor: Tanghavevej 8

Telefon: 6224 2417

Mail: kontakt (a) sydfynfoto dk

 

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

 

Personoplysninger virksomheden behandler

Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 

  • Navn, telefonnummer og evt. adresse på kunder og samarbejdspartnere
  • Oplysninger om offentligt tilgængelige ejendomsdata i BBR registret i forbindelse med en boligfotografering hos personen
  • Eventuelle kontaktoplysninger som personen selv skriver i et kommentarfelt på virksomhedens hjemmeside eller i bookingsystem ved bestilling

 

Virksomheden bruger personoplysninger til

Virksomheden bruger personoplysninger til følgende formål:

 

  • Kundens navn, telefonnummer og adresse opbevares, så virksomheden kan komme i kontakt med kunden
  • Oplysninger som personen selv har angivet i et kommentarfelt bruges til et bestemt formål
  • Virksomheden bruger bestemte personoplysninger i forbindelse med en fotografering i markedsførings øjemed

 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om kunden, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 

  • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse i kundeforhold ved en ejendomsformidling)
  • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale omkring boligformidling.
  • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (fx indberetninger til bookingsystem)

 

Sydfyn Foto behandler oplysninger efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f

 

”Virksomheden behandler personoplysninger efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Virksomhedens interesser, som begrunder behandlingen er [personens interesser i forbindelse med en fotografering af en ejendom]

 

Der er ingen videregivelse af personoplysninger ved boligfotografering

Sydfyn Foto gør brug af et system der opbevare billeder i forbindelse med at ejendomsmægler kan oprette et salgsprospekt, som leveres af en samarbejdspartner/udvikler/databehandler til det formål at indgå en aftale omkring fotografering af personens ejendom til salg.

 

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle oplysninger i forbindelse med en boligformidling, ellers følger det gældende lovgivning.

 

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

 

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 

Ret at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 

Ret til at få indsigt i dine oplysninger

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 

Ret til at få berigtiget dine oplysninger

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

 

Ret til at få slettet dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 

Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk

Sydfyn Foto

Abildvej 3, DK-5700 Svendborg

Tlf. 6224 2417

Læs mere omkring GDPR her.

Medlem af -

Colour Art Photo:

DJ:Fotograferne: Fagforbund for de professionelle fotografer

Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Det betyder, at der fremadrettet er strengere krav til, hvordan virksomheder, myndigheder, foreninger og organisationer behandler og opbevarer persondata. Herunder kan du læse nærmere omkring hvordan Sydfyn Foto håndtere personoplysninger. Bemærk! Databeskyttelsesforordningen omhandler kun Liebhaverfotograf delen og ikke erhverv og portræt delen. For erhvervskunderne er Sydfyn Foto leverandør og dermed "kun" databehandler og portrætfotograferingen er omfattet databeskyttelseslovens begreb ”kunstnerisk virksomhed”.
Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Det betyder, at der fremadrettet er strengere krav til, hvordan virksomheder, myndigheder, foreninger og organisationer behandler og opbevarer persondata. Herunder kan du læse nærmere omkring hvordan Sydfyn Foto håndtere personoplysninger. Bemærk! Databeskyttelsesforordningen omhandler kun Liebhaverfotograf delen og ikke erhverv og portræt delen. For erhvervskunderne er Sydfyn Foto leverandør og dermed "kun" databehandler og portrætfotograferingen er omfattet databeskyttelseslovens begreb ”kunstnerisk virksomhed”.
Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Det betyder, at der fremadrettet er strengere krav til, hvordan virksomheder, myndigheder, foreninger og organisationer behandler og opbevarer persondata. Herunder kan du læse nærmere omkring hvordan Sydfyn Foto håndtere personoplysninger. Bemærk! Databeskyttelsesforordningen omhandler kun Liebhaverfotograf delen og ikke erhverv og portræt delen. For erhvervskunderne er Sydfyn Foto leverandør og dermed "kun" databehandler og portrætfotograferingen er omfattet databeskyttelseslovens begreb ”kunstnerisk virksomhed”.
Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Det betyder, at der fremadrettet er strengere krav til, hvordan virksomheder, myndigheder, foreninger og organisationer behandler og opbevarer persondata. Herunder kan du læse nærmere omkring hvordan Sydfyn Foto håndtere personoplysninger. Bemærk! Databeskyttelsesforordningen omhandler kun Liebhaverfotograf delen og ikke erhverv og portræt delen. For erhvervskunderne er Sydfyn Foto leverandør og dermed "kun" databehandler og portrætfotograferingen er omfattet databeskyttelseslovens begreb ”kunstnerisk virksomhed”.
Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Det betyder, at der fremadrettet er strengere krav til, hvordan virksomheder, myndigheder, foreninger og organisationer behandler og opbevarer persondata. Herunder kan du læse nærmere omkring hvordan Sydfyn Foto håndtere personoplysninger. Bemærk! Databeskyttelsesforordningen omhandler kun Liebhaverfotograf delen og ikke erhverv og portræt delen. For erhvervskunderne er Sydfyn Foto leverandør og dermed "kun" databehandler og portrætfotograferingen er omfattet databeskyttelseslovens begreb ”kunstnerisk virksomhed”.
Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Det betyder, at der fremadrettet er strengere krav til, hvordan virksomheder, myndigheder, foreninger og organisationer behandler og opbevarer persondata. Herunder kan du læse nærmere omkring hvordan Sydfyn Foto håndtere personoplysninger. Bemærk! Databeskyttelsesforordningen omhandler kun Liebhaverfotograf delen og ikke erhverv og portræt delen. For erhvervskunderne er Sydfyn Foto leverandør og dermed "kun" databehandler og portrætfotograferingen er omfattet databeskyttelseslovens begreb ”kunstnerisk virksomhed”.
Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Det betyder, at der fremadrettet er strengere krav til, hvordan virksomheder, myndigheder, foreninger og organisationer behandler og opbevarer persondata. Herunder kan du læse nærmere omkring hvordan Sydfyn Foto håndtere personoplysninger. Bemærk! Databeskyttelsesforordningen omhandler kun Liebhaverfotograf delen og ikke erhverv og portræt delen. For erhvervskunderne er Sydfyn Foto leverandør og dermed "kun" databehandler og portrætfotograferingen er omfattet databeskyttelseslovens begreb ”kunstnerisk virksomhed”.